Nawgurawlek

Tul dan il-vjaġġ, it-tim tagħkom: 

  • mess il-qlub 650  tan-nies
  • ħadem 321  man-nies 
  • ikkonvinċa 78  n-nies biex jagħmlu xi ħaġa innovattiva dwar l-ilma 
  • iffranka 0 litri ta' ilma - li hu biżżejjed biex jixorbu 0 n-nies għal sena sħiħa!


Flimkien, intom u t-timijiet l-oħra ta' Malta:

  • missejtu l-qlub 920  tal-ġirien tagħkom
  • ħdimtu ma'  807  ħbieb u familji tul il-vjaġġ  
  • ikkonvinċejtu 118  biex jibdlu l-mod kif jużaw l-ilma 
  • iffrankajtu  1080 litri ta' ilma  - biżżejjed biex tipproduċu 2 kilo  ta' qamħ!

 
Prosit! It-tim tagħkom huwa Water Explorer eżemplari!  Aħsbu ftit x'tistgħu tagħmlu biex tkomplu mexjin 'il quddiem - forsi tużaw l-għerf u l-kompetenza tagħkom biex tgħinu persuni oħrajn jaslu fejn wasaltu intom 

Dak li wettaqt
Mur lura
200
Mur lura
Uri d-dettalji
Monkspath
Il-progress tal-Missjoni
Fresher Water
activity incomplete
activity incomplete
activity incomplete
Secret Water
activity incomplete
activity incomplete
activity incomplete
Global Water
activity incomplete
activity incomplete
activity incomplete
Precious Water
activity incomplete
activity incomplete
activity incomplete
It-Tim tax-Xahar1
L-iskola tiegħek
Agħmilt kuntatt 650 man-nies
Involvejt 321 lin-nies
Biddilt il-mod 78 kif in-nies jużaw l-ilma
Dawk huma 0 l-punti, 0 litri m3 ta' ilma ffrankat - prosit!
Monkspath
Monkspath j+I school 2
0
 punti 
Ir-Renju Unit kburi bit-total tagħna 40 punti
Din l-iskola għandha Agħmilt kuntatt 650 man-nies Involvejt 321 lin-nies Biddilt il-mod 78 kif in-nies jużaw l-ilma
Aħbarijiet
Water Festival
mibgħut minn Monkspath j+I school 2, United Kingdom fuq 5 Lulju 2019
Kumment li għandu x'jaqsam ma' Drenched or Dry

Today we held our water Festival. This was an assembly where we spoke about all the things we have done and learnt over the last year. We modelled our t-shirts that we dyed using natural dyes, spoke about floating gardens in Bangladesh and we showed our own, we spoke about our gardens and the fruit

...
Floating gardens
Intbagħtet fuq 2 Lulju 2019
The water we wear
Intbagħtet fuq 1 Lulju 2019
our cabbage dye
Giving
Intbagħtet fuq 14 Ġunju 2019
0
320
0
0
0
0
0
Ara aktar
u hija inizjattiva ta'Global Action Plan
flimkien ma'