Nawgurawlek

Tul dan il-vjaġġ, it-tim tagħkom: 

  • mess il-qlub 0  tan-nies
  • ħadem 0  man-nies 
  • ikkonvinċa 0  n-nies biex jagħmlu xi ħaġa innovattiva dwar l-ilma 
  • iffranka 0 litri ta' ilma - li hu biżżejjed biex jixorbu 0 n-nies għal sena sħiħa!


Flimkien, intom u t-timijiet l-oħra ta' Malta:

  • missejtu l-qlub 3300  tal-ġirien tagħkom
  • ħdimtu ma'  855  ħbieb u familji tul il-vjaġġ  
  • ikkonvinċejtu 10  biex jibdlu l-mod kif jużaw l-ilma 
  • iffrankajtu  0 litri ta' ilma  - biżżejjed biex tipproduċu 0 kilo  ta' qamħ!

 
Prosit! It-tim tagħkom huwa Water Explorer eżemplari!  Aħsbu ftit x'tistgħu tagħmlu biex tkomplu mexjin 'il quddiem - forsi tużaw l-għerf u l-kompetenza tagħkom biex tgħinu persuni oħrajn jaslu fejn wasaltu intom 

Dak li wettaqt
Mur lura
200
Mur lura
Uri d-dettalji
Qatra
Il-progress tal-Missjoni
Fresher Water
activity incomplete
activity incomplete
activity incomplete
Secret Water
activity incomplete
activity incomplete
activity incomplete
Global Water
activity incomplete
activity incomplete
activity incomplete
Precious Water
activity incomplete
activity incomplete
activity incomplete
It-Tim tax-Xahar1
L-iskola tiegħek
Agħmilt kuntatt 0 man-nies
Involvejt 0 lin-nies
Biddilt il-mod 0 kif in-nies jużaw l-ilma
Dawk huma 40 l-punti, 0 litri m3 ta' ilma ffrankat - prosit!
Qatra
St. Ignatius College, Middle School, Handaq, Qormi
40
 punti 
Malta kburi bit-total tagħna 2140 punti
Din l-iskola għandha Agħmilt kuntatt 0 man-nies Involvejt 0 lin-nies Biddilt il-mod 0 kif in-nies jużaw l-ilma
Aħbarijiet
Water Explorer Launch for 2018-2019
mibgħut minn Marvic Refalo fuq 15 Novembru 2018

Nature Trust – FEE Malta, through the Eco-Schools (EkoSkola) programme, is proud to announce that Malta is participating in the Water Explorer programme for the second consecutive year.  The programme is supported by the HSBC Water Programme, the HSBC Malta Foundation and in collaboration

...
Malta team wins International Community Impact Award
għandha hemża
mibgħut minn Marvic Refalo fuq 15 Novembru 2018
At the Award Ceremony at London HSBC Headquarters
A scholastic year dedicated for WATER
Intbagħtet fuq 4 Lulju 2018
Empowering our Water Explorers
għandha hemża
Intbagħtet fuq 14 Ġunju 2018
1 0 2 5
1000
0
21
10
1000