Nawgurawlek

Tul dan il-vjaġġ, it-tim tagħkom: 

  • mess il-qlub 0  tan-nies
  • ħadem 0  man-nies 
  • ikkonvinċa 0  n-nies biex jagħmlu xi ħaġa innovattiva dwar l-ilma 
  • iffranka 0 litri ta' ilma - li hu biżżejjed biex jixorbu 0 n-nies għal sena sħiħa!


Flimkien, intom u t-timijiet l-oħra ta' Malta:

  • missejtu l-qlub 0  tal-ġirien tagħkom
  • ħdimtu ma'  0  ħbieb u familji tul il-vjaġġ  
  • ikkonvinċejtu 0  biex jibdlu l-mod kif jużaw l-ilma 
  • iffrankajtu  0 litri ta' ilma  - biżżejjed biex tipproduċu 0 kilo  ta' qamħ!

 
Prosit! It-tim tagħkom huwa Water Explorer eżemplari!  Aħsbu ftit x'tistgħu tagħmlu biex tkomplu mexjin 'il quddiem - forsi tużaw l-għerf u l-kompetenza tagħkom biex tgħinu persuni oħrajn jaslu fejn wasaltu intom 

Dak li wettaqt
Mur lura
200
Mur lura
Uri d-dettalji
Warwick Academy
Il-progress tal-Missjoni
Fresher Water
activity incomplete
activity incomplete
activity incomplete
Secret Water
activity incomplete
activity incomplete
activity incomplete
Global Water
activity incomplete
activity incomplete
activity incomplete
Precious Water
activity incomplete
activity incomplete
activity incomplete
It-Tim tax-Xahar1
L-iskola tiegħek
Agħmilt kuntatt 0 man-nies
Involvejt 0 lin-nies
Biddilt il-mod 0 kif in-nies jużaw l-ilma
Dawk huma 0 l-punti, 0 litri m3 ta' ilma ffrankat - prosit!
Warwick Academy
Warwick Academy
0
 punti 
Bermuda kburi bit-total tagħna 0 punti
Din l-iskola għandha Agħmilt kuntatt 0 man-nies Involvejt 0 lin-nies Biddilt il-mod 0 kif in-nies jużaw l-ilma
Aħbarijiet
Songs About Bermuda Water
għandha hemża
mibgħut minn Warwick Academy , Bermuda fuq 15 Ġunju 2016
Kumment li għandu x'jaqsam ma' Make your own Challenge
You may listen to some of the songs we wrote here: https://youtu.be/kuy2aLc5KnQ

Together, the Warwick Academy BEARS Club decided that water is so precious to us in Bermuda and and it is very important to conserve it. Our brainstorm led us to the following reasons why its so important to us: 

  • In Bermuda we do not have any rivers and we rely on the rain to supply us
...
Why is Water Precious to Me?
għandha hemża
Intbagħtet fuq 14 Ġunju 2016
Taking Over Bermuda
mibgħut minn Saltus Grammar School, Bermuda fuq 25 Mejju 2016
Visit to Wadson's Farm
għandha hemża
mibgħut minn Dalton E. Tucker Primary , Bermuda fuq 25 April 2016
0
0
0
0
0
0
0
Ara aktar
u hija inizjattiva ta'Global Action Plan
flimkien ma'