News
Rap tap tap
Has Attachment
Posted by Scoil uí Riada, Ireland on 27 February 2017
Post related to Rap tap tap, Global Water

Scríobh muid 6 rap bunaithe ar cé chomh tábhachtach is atá uisce sa bhaile, ar scoil agus in áiteanna eile agus na dúshláin atá ag daoine chun uisce glan a chur ar fáil. Bhain na páistí fíor taitneamh as an gníomhaíoacht seo. Rinne siad iniúchadh iad féin ar dtús, ansin mar rang iomlán agus ansin i ngrúpaí beaga. Phlé siad an mission brief le chéile, rinne siad plean agus scríobh siad na raps i ngrúpaí. Scríobh siad iad as béarla agus as gaeilge agus rinne siad an iarracht leo. D'fhoghlaim siad go leor rudaí faoi uisce agus an tábhacht atá leis ó thaobh infhaighteacht de i dtíortha eile ar fud an domhain.
Water Explorer is a Global Action Plan initiative
4.00 MB