Poland
15

13220
points earned by our 274 teams

SOS- Ziemia woła Badacze Wody na straży!
Posted by Szkoła Podstawowa w Rumianie, Poland on 20 May 2015

TYDZIEŃ DLA ZIEMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W RUMIANIE

Bezpośrednie i świadome postrzeganie przyrody i środowiska powinno pomóc stworzyć szacunek wobec środowiska. Taki właśnie cel ma nasza szkoła. Dążymy do tego, aby wspierać kształcenie uczniów poprzez postrzeganie w sensie pozytywnej edukacji ekologicznej. Stąd też realizacja projektu o takim charakterze. Od poniedziałku do piątku realizowane były przedsięwzięcia metodą projektu w ustalonym przez organizatorów harmonogramie.

PONIEDZIAŁEK, 20.04.2015R.

Zajęcia terenowe „Ocena stanu czystości powietrza w miejscowości  Rumian na podstawie skali porostowej”. Uczniowie klasy V i VI pod opieką nauczyciela przyrody badali czystość powietrza na podstawie opracowanej na ten cel karty pracy. Wyciągnęli wnioski i zaprezentowali je kolegom i koleżankom. Wychowawcy klas 0-III przygotowali warsztaty przyrodniczo – ekologiczne, w czasie których dzieci poznawały pojęcia z zakresu ekologii, a także alternatywne źródła energii.

WTOREK, 21.04.2015R.

Dzień przebiegał pod hasłem „Zdrowo jemy – zdrowo żyjemy”. Zadaniem poszczególnych klas było wykonanie wspólnie z wychowawcą soków warzywno – owocowych, surówek, sałatek, koreczków, kanapek bogatych w witaminy. Degustacja oraz prezentacja walorów odżywczych miała miejsce na sali gimnastycznej. Każda klasa dodatkowo przyniosła owoce lub warzywa na drugie śniadanie i ubrała się w kolor im odpowiadający.  Nad całością zadania czuwała p. Anna Rogożyńska.

ŚRODA, 22.04.2015r.

Obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi

W szkole zostały w tym dniu  zorganizowane warsztaty prowadzone przez pana leśniczego, który rozmawiał z uczniami z klas I-III i IV-VI na temat różnorodności gatunkowej organizmów żyjących w naszym otoczeniu, roli drzew i krzewów w przyrodzie oraz zagadnień ekologicznych. Po tych zajęciach cała szkoła przeszła ulicami z transparentami propagującymi proekologiczny styl życia. Klasa VI z kolei dodatkowo miała zajęcia terenowe polegające na obserwacji i rozpoznawaniu ptaków żyjących na naszym terenie oraz powiesiła przed budynkiem szkoły domek dla owadów, aby mieć możliwość przyglądania się życiu tej grupy stawonogów. Okazało się, że zadanie to było fantastycznym przeżyciem dla dzieci. Uczniowie wzięli udział w szkolnym konkursie plastycznym na plakat, zachęcający mieszkańców Ziemi do zbiórki baterii. Zwycięskie prace posłużyły do kampanii propagującej zbiórkę baterii, którą w szkole zorganizowano.

CZWARTEK, 23.04.2015r.

Dzień Ziemi po angielsku – EARTH DAY

Uczniowie pod kierunkiem pani Alicji Gontarz przygotowały dekoracje, słownictwo, hasła, piosenkę w języku angielskim ukazując, że sprawa naszej planety ma wagę międzynarodową. Ponadto uczniowie klasy II wystąpili w krótkim przedstawieniu, poruszając między innymi kwestie związane z zanieczyszczeniem wód i powietrza. Na apelu wspomniano również o wykorzystaniu wody deszczowej, a także zachęcano, aby wszyscy dbali o środowisko, nie wyrzucali śmieci oraz pouczali tych, którzy nie szanują i niszczą naszą planetę.

PIĄTEK, 24.04.2015r.

Tego dnia uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami brali udział w akcji „Wiosenne sprzątanie Warmii i Mazur”. Każda klasa również prezentowała wcześniej przygotowane postery i modele alternatywnych źródeł energii – omówiła istotę każdego z nich. Ponadto w każdej klasie poruszono tematykę przedstawiającą przyczyny i skutki dziury ozonowej,  efektu cieplarnianego i kwaśnych deszczy. Prezentacja posterów miała miejsce na apelu, który przygotowała klasa VI pod kierunkiem Iwony Cybulskiej. Charakter inscenizacji był ekologiczny ukazujący powstanie Ziemi i jej zmiany na przełomie lat. Jeden z uczniów przeprowadził wywiad ze swoimi rodzicami na temat baterii słonecznych, które mają zamontowane w swoim gospodarstwie, a następnie przedstawił swoim kolegom i koleżankom spostrzeżenia i wnioski. Klasa VI wybrała się na zajęcia w terenie w celu poznania historii i sposobu działania pozostałości młyna wodnego w naszej miejscowości.

PONIEDZIAŁEK, 27.04.2015r.

Ruszyła intensywna zbiórka baterii i makulatury oraz odbył się „BIEG DLA ZIEMI”. Każda klasa pod kierunkiem wychowawcy lub nauczyciela wychowania fizycznego biegła w myśl hasła „Biegamy dla Ziemi – o pomoc dla niej manifestujemy”.

Strażnicy Wody aktywnie włączyli się do akcji - Nasza Ziemia potrzebuje czystych wód.

Autor tekstu:Iwona Cybulska
Water Explorer is a Global Action Plan initiative
in association with
6.00 MB