Poland
15

13220
points earned by our 274 teams

Zużycie wody w Europie
Has Attachment
Posted by Szkoła Podstawowa Nr 5 w Pionkach, Poland on 31 December 2015
Post related to Dzień z życia, Global Water

Wykonaliśmy też mapę zużycia wody w Unii Europejskiej. Polska należy do krajów o niewielkich zasobach wodnych. Zasoby te w przeliczeniu na jednego mieszkańca należą do najniższych w Europie, dlatego też racjonalne gospodarowanie nimi powinno pozostawać jednym z najważniejszych priorytetów krajowych. Pod względem ilości pobieranej wody w przeliczeniu na mieszkańca Polska należy do krajów o niskim zużyciu wody. Pobór wód na jednego mieszkańca w m3 w wybranych krajach UE przedstawia się następująco: Węgry 1784, Portugalia 1097, Grecja 854, Włochy 738, Francja 517, Niemcy 431, Polska 302, Irlandia 169, Malta 34.
Statystyczny Polak zużywa w ciągu doby o 50 l więcej wody niż mieszkaniec Europy.
Water Explorer is a Global Action Plan initiative
in association with
14.00 MB