Poland
15

13220
points earned by our 274 teams

BIOINDYKATORY
Post related to Obserwator zasobów wody, Fresher Water
M.G.
M.G.

Chcąc pogłębić naszą wiedzę na temat wód słodkowodnych na spotkanie z Badaczami Wody zaprosiliśmy p. Krzysztofa Puwalskiego - Naczelnika Wydziału Środowiska i Rolnictwa Powiatu Nowomiejskiego. W czasie rozmów dowiedzieliśmy o BIOINDYKATORACH, które są wskaźnikiem czystości wód. Pan Krzysztof zaprezentował nam również działanie KONDUKTOMETRU. Miłym dla nas zaskoczeniem był prezent, jaki otrzymaliśmy – zestaw do samodzielnego wykonania EKO ZEGAR, który działa bez baterii. Uczennica Dobrawa Chorzelewska otrzymała mikroskop w nagrodę za aktywny udział w warsztatach  
i posiadaną wiedzę.
Water Explorer is a Global Action Plan initiative
in association with
18.00 MB