Poland
15

13220
points earned by our 274 teams

Oczyść tę wodę!
Posted by Szkoła Podstawowa Nr 5 w Pionkach, Poland on 13 December 2016
Post related to Oczyść tę wodę!, Fresher Water

W małych grupach wykonalismy różne filtry do oczyszczania wody. Przeprowadzaliśmy doświadczenia, aby dowiedzieć się więcej na temat najlepszych metod oczyszczania wody. Brudną wodę oczyszczaliśmy za pomocą własnoręcznie wykonanaych filtrów z butelek PET, piasku, żwirku i węgla aktywnego. Monika i Maria przygotowały także oryginalne doświadczenie pokazujące funkcję lasu w oczyszczaniu wody. Las to rzeżucha wychodowana w butelce PET. Dzięki cyklom parowania i opadów atmosferycznych woda nieustannie krąży w przyrodzie. W sposób naturalny oczyszcza się i regeneruje. Mówiąc o wodochronnej funkcji lasu oraz jego udziale i wpływie na obieg wody w przyrodzie, nie sposób nie zauważyć, jak pozytywną rolę odgrywa las w oczyszczaniu i filtrowaniu wody. To istotny element procesu odnawiania zasobów wód powierzchniowych i gruntowych (za sprawą infiltracji – również głębszych jej złóż). Doświadczenie wykonane przez nas pokazuje, jak ważne jest zalesianie terenów (na przykładzie rzeżuchy), które są naturalnym filtrem wody. Tereny ubogie w roślinność nie mają zdolności do samooczyszczania.

Dzięki temu wyzwaniu zrozumieliśmy, w jaki sposób i dlaczego poddaje się wodę procesowi oczyszczania. Wiemy już dużo na temat systemów uzdatniania wody w naszej okolicy. Zrozumieliśmy takze, w jaki sposób marnowanie wody w jednym kraju może spowodować problemy z wodą w innym. 


|
Likes
 (1)

|
Likes
 (1)

Water Explorer is a Global Action Plan initiative
in association with
16.00 MB