Poland
83

62120
points earned by our 269 teams

Obrońcy wodnych żyjątek
Post related to Obrońcy gatunków wodnych, Fresher Water

Pierwsze  wiosenne weekendy to dobra okazja do spacerów i obserwowania jak przyroda budzi się do życia. Droperki postanowiły zbadać, czy pobliski staw już " ożył". W tym celu pobraliśmy próbkę wody, która następnie obejrzeliśmy pod mikroskopem. Ku naszemu zdziwieniu zobaczyliśmy małe, jednokomórkowe, poruszające się i wijące stworzonka. Zapewne był to poznany  podczas lekcji przyrody pantofelek! A co jeszcze można znaleźć w polskich rzekach i jeziorach? Informacji o słodkowodnych gatunkach szukaliśmy przygotowując karty do gry Top Trumps. Dzięki temu nie tyko dowiedzieliśmy się, jakie organizmy zamieszkują nasze wody, ale również dlaczego i jak należy je chronić. W efekcie do każdej talii kart dodaliśmy jeszcze jedną kartę informującą graczy o źródłach i skutkach zanieczyszczeń polskich zbiorników.
Local Partner GAP Poland

Water Explorer is supported by the
HSBC Water Programme
and is a Global Action Plan initiative
in association with
15.25 MB