Poland
15

13220
points earned by our 274 teams

Czystość wody w rzece

Badanie pobranych próbek wody z rzeki  przeprowadziliśmy metodą kolorymetryczną ( wg skali barwnej ) korzystając z odczynników zawartych w teczce Visocolor Eco. Jak widać z wykonanego zdjęcia poziom azotanów, azotynów, fosforanów i amonu w naszej rzece jest znikomy. PH wody osiągnęło 5.

 
Water Explorer is a Global Action Plan initiative
in association with
12.00 MB