Poland
6

4930
points earned by our 273 teams

Czystość wody w rzece

Badanie pobranych próbek wody z rzeki  przeprowadziliśmy metodą kolorymetryczną ( wg skali barwnej ) korzystając z odczynników zawartych w teczce Visocolor Eco. Jak widać z wykonanego zdjęcia poziom azotanów, azotynów, fosforanów i amonu w naszej rzece jest znikomy. PH wody osiągnęło 5.

 
Local Partner GAP Poland

Water Explorer is supported by the
HSBC Water Programme
and is a Global Action Plan initiative
in association with
15.25 MB