Poland
15

13220
points earned by our 274 teams

Kontakty wodne ze światem - podsumowanie mini konkursu
Posted on 23 April 2018

Dziękujemy wszystkim zespołom, które podjęły się kontaktów z innymi Badaczami, tak w kraju jak i zagranicą. Kontakty z rówieśnikami uświadomiły, że choć dzieli nas odległość, tworzy się wspólnota osób działających wytrwale na rzecz polepszenia dostępu do pitnej i czystej wody dla wszystkich. Wzajemnie możemy się wspierać, wymieniać doświadczeniami jak chronić zasoby wody przed marnotrawstwem, doświadczać, że to co robimy u siebie, może być inspirujące dla innych. Niektóre kontakty są dalej rozwijane.

Oto szkoły, którym udało się nawiązać kontakty z innymi i link do jego odpisu:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Klwatce Królewskiej opis tutaj
Szkoła Podstawowa nr 1 w Sochaczewie opis tutaj i tutaj (po angielsku)
Szkoła Podstawowa Nr 157 w Warszawie opis tutaj
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Pionkach  opis tutaj
 i tutaj

Wszystkim zespołom przesyłamy nagrody indywidualne. Dwie szkoły otrzymują dodatkowo nagrody zespołowe za najciekawszy opis kontaktów i zdjęcia lub relację filmową. Są to: Szkoła Podstawowa nr 1 w Sochaczewie i Szkoła Podstawowa Nr 5 w Pionkach. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy i zachęcamy do kolejnych kontaktów z Badaczami Wody w innych krajach.

Zespół Badacza Wody
Water Explorer is a Global Action Plan initiative
in association with
4.00 MB