Poland
15

13220
points earned by our 274 teams

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Pionkach liderem 2017/2018
Posted on 17 September 2018

W malowniczej scenerii sali balowej Łazienek Królewskich w Warszawie odbyło się podsumowanie programu Badacz Wody 2017/2018. W finałowym przedstawieniu swoich rocznych osiągnięć wzięło udział ponad stu badaczy z następujących szkół:
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sochaczewie,
 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Pionkach,
Szkoła  Podstawowa Nr 3 im. Orła Białego w Biskupcu,
 Szkoła Podstawowa Nr 157 w Warszawie,
 Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka w Warszawie.

Pięć zespołów, każdy z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem, przedstawiał swoje najważniejsze inicjatywy w formie zdjęć, filmów, piosenek, tańca. Wszystkie były inspirujące i pokazywały nie tylko umiejętności prowadzenia badań naukowych w terenie, kampanii włączającej innych do działań ekologicznych, ale także zdolności wszechstronnej prezentacji swojej pracy, kreatywności, przewodzenia innym. Punktem kulminacyjnym była w każdym zespole prezentacja Festiwalu Wody, angażująca całą społeczność szkoły. Zilustrowane były także spotkania w formie wideokonferencji z zespołami badaczy w innych krajach. Poznaliśmy ocenę jakości wody miejscowych rzek i stawów. Zaznajomiliśmy się z różnorodnymi inicjatywami ekologicznymi od pozyskiwania wody deszczowej do podlewania ogrodu po projekt monitoringu jakości wody w jeziorach we współpracy z gminą.

Prezentacje oceniało jury w składzie: prof. Ligia Tuszyńska (Akademia Pedagogiki Specjalnej), dr Anna Batorczak (Uniwersytet Warszawski), Mirosław Zarzycki (HSBC), Marta Czerniak-Czyżniak (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń) i Zdzisław Stan Nitak (GAP). Na podstawie wystąpień poszczególnych zespołów oraz wypowiedzi ich przedstawicieli jury wyłoniło drużynę, która weźmie udział w międzynarodowym finale Badacza Wody w Londynie w październiku 2018.
Tytuł krajowego Mistrza Badacza Wody 2018 przypadł w udziale zespołowi Szkoły Podstawowej Nr 5 w Pionkach.

Wszystkim zespołom serdecznie gratulujemy!
Water Explorer is a Global Action Plan initiative
in association with
2.00 MB