Poland
15

13220
points earned by our 274 teams

Zapraszamy do nowej edycji programu Badacz Wody 2018-2019!
Has Attachment
Posted on 29 September 2018

Zapraszamy szkoły podstawowe do radosnego zanurzenia się w nowej edycji programu Badacza Wody 2018/2019!

Potrzebujemy coraz więcej odważnych badaczy do rozwiązywania wyzwań i napełniania przyszłości czystą wodą dla wszystkich. Zachęcamy wszystkich uczniów otwartych na zespołowe działania w:
- prowadzenie kampanii zamieniających wśród rówieśników i dorosłych nawyki wodne na bardziej zrównoważone,
- wyjścia poza szkołę i naukowe badanie czystości wody w pobliskiej rzece, jeziorze lub stawie,
- akcje artystyczne skupione wokół tematyki wodnej.

Każda szkoła otrzymuje pod opiekę wirtualny zbiornik wodny, który pod wpływem sprawozdań z rzeczywistych działań ożywia się i napełnia wodą. Można realizować dodatkowo własne wyzwania w czterech obszarach misji: Czysta woda, Cenna woda, Woda na świecie i Tajemnicza woda.

Program można realizować przez cały rok szkolny. Wybranym aktywnym szkołom (obecnie tylko w Warszawie) oferujemy dotację na przeprowadzenie Festiwalu Wody w maju – czerwcu 2019 r. Dziesięć najlepszych szkół otrzyma statuetkę laureata. Spośród najaktywniejszych zostanie wyłoniony krajowy Mistrz Badacza Wody, nominowany do tytułu międzynarodowego Lidera Badacza Wody. Wybór Lidera odbędzie się przez wideokonferencję z Londynu w październiku 2019.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu:
https://www.badaczwody.pl/warunki-strony-internetowej
i Przewodnikiem koordynatora, w którym opisujemy bliżej działanie programu.

Życzymy powodzenia!
Zespół Badacza Wody
Water Explorer is a Global Action Plan initiative
in association with
18.00 MB