Poland
15

13220
points earned by our 274 teams

Pogromcy oceanów

Od października uczniowie ze szkoły podstawowej w Lesznowoli dołączyli do programu Badacz wody.

Na pierwszym spotkaniu dyskutowaliśmy o tym, co to jest woda i skąd się bierze. Obejrzeliśmy film wprowadzający i dowiedzieliśmy się, ze prawdziwi badacze wody kierują się w swoim życiu takimi wartościami jak: uczciwość, troska i zaangażowanie, świadomość, odpowiedzialność i empatia . Badaliśmy też właściwości wody: smak, barwę, zapach, sprawdzaliśmy, co się w wodzie rozpuszcza, co pływa, ca o tonie. Wymyśliliśmy też nazwę dla swojej drużyny -Pogromcy oceanów.

Na kolejnych zajęciach podjęliśmy pierwsze wyzwanie z misji Czysta woda . Dowiedzieliśmy się jakie są etapy oczyszczania wody, co należy zrobić, aby oczyszczona woda nadawała się do picia oraz spróbowaliśmy sami oczyścić wodę. Przed wykonaniem doświadczenia, każda grupa postawiła hipotezę, którą później potwierdziła lub obaliła. Wybraliśmy też postanowienia dotyczące oszczędzania wody, które będziemy wdrażać w naszych domach.
Water Explorer is a Global Action Plan initiative
in association with
18.00 MB