Poland
15

13220
points earned by our 274 teams

Spotkanie koordynatorów Badacza Wody w Anglii
Posted on 27 October 2018

W uroczym angielskim gospodarstwie agroturystycznym w pobliżu parku narodowego New Forest na południe od Londynu spotkali się, jak co roku, koordynatorzy Badacza Wody z 11 krajów.

Przez dwa dni warsztatów i dyskusji omawialiśmy dokonania z ostatniego roku i plany na przyszłość. Przedstawialiśmy dobre praktyki zespołów (czyli historie do opowiedzenia przy kominku), sposoby ewaluacji osiągnięć, dzieliliśmy się metodami zarządzania programem, wyobrażaliśmy sobie przyszłość programu po 2019 r.

Jakich zmian w obecnym roku spodziewać się mogą polskie szkoły, które znają już ten program? Nie będzie wizyty w Londynie dla najlepszego krajowego zespołu w 2019, wybór najlepszego zespołu Badaczy odbędzie się w formie wideokonferencji. Ograniczona będzie liczba szkół wspieranych dotacjami na przeprowadzenie festiwalu wody, obecnie liczyć na to mogą tylko szkoły warszawskie, podobnie jest z nagrodami na podsumowanie programu. Decyzja o przeprowadzeniu gali krajowej podjęta będzie na początku 2019 po konsultacji z partnerami społecznymi.

Zmiany te wynikają z zakończenia finansowania programu na poziomie międzynarodowym przez HSBC, które jednak wspierać będzie przez najbliższy rok platformę internetową i program w Wielkiej Brytanii - ku zadowoleniu i z korzyścią dla wszystkich pozostałych krajów. Program będzie teraz kontynuowany i rozwijany dzięki środkom krajowym i lokalnym.
Water Explorer is a Global Action Plan initiative
in association with
4.00 MB