Poland
100

60500
points earned by our 262 teams

Gazeta Olsztyńska napisała o naszych działaniach

Gazeta Olsztyńska napisała o Biskupieckim Badaczu Wody,  wymienia też inne nasze osiągnięcia. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że  nasza praca jest coraz bardziej widoczna. Oto jego pełna treść:

Konferencja podsumowująca projekt „Biskupiecki Badacz Wody” odbyła się 7 grudnia w auli Zespołu Szkół w Biskupcu. Realizowała go grupa 60 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Biskupcu. „Warmińskie Kropelki” – jak nazwali się badacze wody z SP 3 – otrzymały dofinansowanie w kwocie blisko 10 tys. zł na poszerzenie swoich działań podejmowanych w ramach międzynarodowego konkursu „Badacz Wody”. Przyznał je Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (85 % wartości projektu) i Gmina Biskupiec (15%). Projekt był realizowany od kwietnia do grudnia 2018 r. Jego nadrzędnym celem było skuteczne i efektywne kształtowanie postaw dzieci, podnoszenie ich świadomości ekologicznej i propagowanie działań służących badaniu środowiska przyrodniczego jezior w Biskupcu, Węgoju i Stryjewie. Pieniądze przeznaczono m.in. na zakup niezbędnych materiałów potrzebnych do zajęć teoretycznych i warsztatów terenowych, zapewnienie transportu i ubezpieczenia uczestników projektu, organizację konkursu wiedzy ekologicznej, konferencji podsumowującej projekt oraz zakup zestawów edukacyjno-zabawowych dla uczestników warsztatów.

Na konferencji podsumowano osiągnięcia grupy prowadzonej przez nauczyciela przyrody Bernarda Czerwińskiego. Należały do nich zdobycie tytułu Międzynarodowej Szkoły Tygodnia i wyróżnienie na biskupieckiej Gali Sukcesy. Największym triumfem był udział w gali finałowej programu „Badacz Wody” w Warszawie, w której uczestniczyło 5 najlepszych szkół z całej Polski (wśród nich SP 3 była jedyną spoza województwa mazowieckiego). Placówka z Biskupca wywalczyła na niej drugie miejsce.

Konferencja była także okazją do podzielenia się wynikami badań prowadzonymi na jeziorach o czterech porach roku. Zaprezentowano na niej zestawienie gatunków organizmów występujących w badanych wodach, analizę składu chemicznego wody, zawartość rozpuszczonego w niej tlenu itp. Nie zabrakło występów artystycznych – chór zaśpiewał piosenki „Świat bez wody”, „Nie odnajdą ptaki gniazd” i „Wodne Despacito”. Na spotkaniu wręczono nagrody i dyplomy dla zwycięzców konkursu ekologicznego.

„Badacze wody” dziękowali wszystkim, którzy przyczynili się do możliwości rozwoju swoich naukowych pasji. Specjalne podziękowania otrzymali m.in. obecni na konferencji: Grzegorz Siemieniuk z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, zastępca burmistrza Biskupca Katarzyna Nowakowska, dyrektor SP 3 Bożena Lasocka, Piotr Weraksa i Agnieszka Obrębska z Urzędu Miejskiego w Biskupcu, przedstawiciel straży wodnej Jarosław Misiak i opiekun grupy Bernard Czerwiński.

Katarzyna Nowakowska pogratulowała uczniom wiedzy i podziękowała za zainteresowanie lokalnym środowiskiem. – Dziękuję także panu Bernardowi Czerwińskiemu, pedagogowi, który umie zapalić w młodych umysłach chęć zdobywania wiedzy. Jest wzorem dla nauczycieli, dla których troska o rozwój podopiecznych jest najważniejsza. Dziękuję za jego nieustające zaangażowanie w kształcenie dzieci i młodzieży – mówiła zastępczyni burmistrza.


|
Likes
 (1)

|
Likes
 (1)

Local Partner GAP Poland

Water Explorer is supported by the
HSBC Water Programme
and is a Global Action Plan initiative
in association with
15.50 MB