Poland
98

61320
points earned by our 263 teams

Zbiórka funduszy dla kolegów z Afryki Południowej
Posted by Szkoła Podstawowa nr 1 w Sochaczewie, Poland on 31 January 2019
Post related to Kontakty wodne ze światem,

Bardzo ważne wyzwanie. Jego realizacje rozpoczęliśmy od zebrania jak największej ilości informacji na temat dostępu do wody potnej w najbiedniejszych krajach świata. Zapoznaliśmy się również z przyjętą przez ONZ w 2015 roku rezolucją „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”. Rezolucja zawiera 17 celów, wśród nich cel 6 czyli CZYSTA WODA I WARUNKI SANITARNE. Kraje członkowskie zobowiązały się do zapewnienia powszechnego i sprawiedliwego dostępu do bezpiecznej wody pitnej oraz dostępu do odpowiednich i godziwych warunków sanitarnych i higienicznych dla wszystkich.

My również postanowiliśmy zaangażować się w realizację tego bardzo ważnego celu i zorganizować zbiórkę funduszy przeznaczonych na pomoc tym, którzy mają bardzo ograniczony dostęp do wody pitnej. Przygotowaliśmy w holu szkoły stoisko z ulotkami, umieszczonymi w ręcznie malowanych kopertach oraz z małymi butelkami z wodą mineralną. Na każdej butelce znalazła się kartka z napisem – TO JEST DZIENNA PORCJA WODY DLA JEDNEGO MIESZKAŃCA W UBOGIM KRAJU AFRYKAŃSKIM. Stoisko funkcjonowało na długiej przewie oraz przed zebraniem z rodzicami. Cieszyło się dużym zainteresowaniem. Rodzice , pracownicy szkoły oraz koledzy i koleżanki z naszej szkoły zatrzymywali się, zadawali pytania i bardzo chętnie wspomagali finansowo naszą akcję. Każdy, kto wpłacił nawet niewielką sumę pieniędzy otrzymał kopertę oraz butelkę z wodą mineralną. Zebraliśmy 600 zł.

Pieniądze zostały przekazane bezpośrednio do szkoły w Afryce Południowej. Koledzy z tego kraju będą mogli je przeznaczyć na najpilniejsze potrzeby związane z dostępem do wody. Mamy nadzieję, że niedługo będziemy mogli poznać się bliżej na wideokonferencji.
Local Partner GAP Poland

Water Explorer is supported by the
HSBC Water Programme
and is a Global Action Plan initiative
in association with
15.00 MB