Poland
Team of the Month
Gratulujemy zespołowi Water Squad tytułu Szkoły Miesiąca! Po wiosennym wielkim oczyszczaniu ze śmieci terenu i wody stawu w Januszowie koło Pionek zespół z zapałem kontynuował swoje aktywności wśród społeczności szkolnej. Były więc dwie tury wodnych warsztatów certyfikujących uczestników na wodnych ambasadorów. Praca nad posterami z listą wodooszczędnych nawyków połączona została z podejmowaniem pisemnych zobowiązań do ich przestrzegania. Przebojem miesiąca była „wodna” wymiana książek, płyt, gier i filmów. Ile ukrytej wody zostało tu zaoszczędzone?! Dziękujemy za wytrwałe mierzenie się z wyzwaniami i angażowanie pełne mocy oddziaływania na innych!
Click here
Congratulations
89

47840
points earned by our 260 teams

Biskupiecki Badacz Powietrza, Wody i Gleby
Warmińskie Kropelki
Warmińskie Kropelki

"Biskupiecki Badacz Powietrza, Wody i Gleby" to nowy projekt, którym wkrótce będziemy się zajmować. Uczestniczyć w nim będzie 54 uczniów  w tym cały zespół Warmińskich Kropelek. 

To dzięki owocnej współpracy z Wojewódzikm Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Gminy Biskupiec, które finansują to zadanie. Całkowity koszt projektu wynosi na 6250zł.  Zakupimy zestawy do badania gleby i powietrza, zestawy do badania wody mamy z poprzedniego projektu.  miejscem badania będzie Biskupiec. Trzy razy zbadamy wodę w rzece Dymer, glebę i powietrze. 

Wcześniej przygotujemy materiały dydaktyczne   o tych badaniach, przygotujemy i zaprezentujemy zajęcia warsztatowe dla dzieci w dwóch biskupieckich przedszkolach. Myślą przewodnią zajęć będzie oszczędzanie wody, dbanie o czystość powietrza i gleby.  Nadrzędnym celem projektu jest skuteczne i efektywne kształcenie postaw dzieci, podnoszenie ich świadomości ekologicznej i propagowaniedziałań służących poprawie stanu środowiska przyrodniczego poprzez zajęcia poruszające problematykę zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwego oddziaływania na glebę i wodę, a co za tym idzie na zdrowie ludzi. Projekt zakończy się w grudniu 2019r.  O postępach w realizacji będziemy informować. 
Local Partner GAP Poland

Water Explorer is supported by the
HSBC Water Programme
and is a Global Action Plan initiative
in association with
15.25 MB