Poland
Team of the Month
Gratulujemy zespołowi Water Squad tytułu Szkoły Miesiąca! Po wiosennym wielkim oczyszczaniu ze śmieci terenu i wody stawu w Januszowie koło Pionek zespół z zapałem kontynuował swoje aktywności wśród społeczności szkolnej. Były więc dwie tury wodnych warsztatów certyfikujących uczestników na wodnych ambasadorów. Praca nad posterami z listą wodooszczędnych nawyków połączona została z podejmowaniem pisemnych zobowiązań do ich przestrzegania. Przebojem miesiąca była „wodna” wymiana książek, płyt, gier i filmów. Ile ukrytej wody zostało tu zaoszczędzone?! Dziękujemy za wytrwałe mierzenie się z wyzwaniami i angażowanie pełne mocy oddziaływania na innych!
Click here
Congratulations
89

47840
points earned by our 260 teams

Badamy czystość wody w Wiśle
Post related to Oczyśćmy tę wodę!,
Badanie wody w Wiśle
Badanie wody w Wiśle

Jesienna pogoda ciągle dopisywała więc młodzi badacze z klas gimnazjalnych wybrali się aby przeprowadzić badania czystości wody ze starorzecza Wisły na wysokości Portu praskiego.

Przeprowadziliśmy badania czystości wody w rzece za pomocą pomiarowego zestawu ekologicznego oraz z wykorzystaniem metody biomonitoringu. W terenie badaliśmy: temperaturę wody i powietrza, pH, przejrzystość wody i jej zapach oraz zawartość azotanów i fosforanów. Przeprowadziliśmy  też analizę składu gatunkowego makrofauny wodnej. W próbach pobranych przy brzegu znaleźliśmy muszle reprezentujące rodzaj: Szczeżuja i Skójka oraz Żyworodka. Oznaczone parametry jakości wody z Wisły oraz znalezione okazy makrofauny bezkręgowej pokazują, że jakość wody jest dobra.

Potwierdzają to dane literaturowe, które informują, że jakość wody w Wiśle w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia poprawiła się radykalnie. Stało się tak, bo upadło wiele fabryk, kopalń, hut, zakładów przemysłowych (w tym także chemicznych) szczególnie uciążliwych dla środowiska naturalnego, wytwarzających ogromne ilości toksycznych odpadów i trujących ścieków. Ochrona rzeki została uznana za priorytet, czego dowodem może być pomysł zachowania w formie naturalnej jej środkowego biegu - doliny, jako obszaru o wyjątkowym znaczeniu dla światowej biosfery w myśl założeń konwencji Ramsar.


|
Likes
 (1)

|
Likes
 (1)

Local Partner GAP Poland

Water Explorer is supported by the
HSBC Water Programme
and is a Global Action Plan initiative
in association with
15.25 MB