Poland
15

13220
points earned by our 274 teams

Światowy Dzień Wody w naszej szkole
Posted by Szkoła Podstawowa nr 1 w Sochaczewie, Poland on 22 March 2019

Dzień ten obchodzony jest w naszej szkole bardzo uroczyście. Specjalnie na tę okazję wykonywaliśmy z plastikowych butelek oraz makulatury ogromną kulę ziemską. Pracowaliśmy nad jej wykonaniem trzy miesiące. Opracowaliśmy także siedem zasad oszczędzania wody.

22 marca ruszyliśmy z naszą kulą do wszystkich klas w szkole. Koledzy i koleżanki obejrzeli prezentację na temat zasobów wody na świecie i w Polsce, stanu czystości wody oraz konieczności jej oszczędzania. Zapoznaliśmy także uczniów naszej szkoły z opracowanymi zasadami oszczędzania wody i poprosiliśmy o złożenie podpisu pod kartą zasad każdego, kto zobowiąże się do przestrzegania zwartych w niej postanowień. Zebraliśmy 126 podpisów. Światowy Dzień Wody uczciliśmy w jeszcze jeden sposób. Zaproponowaliśmy aby każdy kto stara się oszczędnie gospodarować wodą założył niebieską koszulkę.

Do akcji oprócz uczniów przyłączyli się nauczyciele i pracownicy szkoły. Byliśmy bardzo zadowoleni, że nie tylko my dbamy o naszą cenną wodę.

 
Water Explorer is a Global Action Plan initiative
in association with
18.00 MB