Poland
15

13220
points earned by our 274 teams

Gala Międzynarodowa Badaczy Wody 2019
Posted on 15 November 2019

Międzynarodowy finał Badacza Wody odbył się we wtorek 12 listopada w formie wideokonferencji. Połączyły się ze sobą najlepsze tegoroczne drużyny z Hiszpanii, Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Malty, Republiki Południowej Afryki, Turcji i Polski (zespół Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Orła Białego w Biskupcu).

Na początku imprezy postawiono przed zespołami wyzwanie stworzenia w 10 minut posteru, który miał odzwierciedlać najważniejsze dokonania w Badaczu Wody w całym roku. Następnie podczas pokazywania posteru koordynatorzy z poszczególnych krajów przedstawiali największe osiągnięcia zespołu i uzasadniali przyznanie nagrody Krajowego Zwycięzcy właśnie tej drużynie. Z uznaniem słuchaliśmy, jak w różny sposób zespoły oszczędzały wodę i podchodziły do wyzwań.

Następnie przyszedł moment na przedstawienie wyników. Oprócz Nagrody Międzynarodowego Zwycięzcy w tym roku przyznano także Nagrodę Młodzieżowego Przwództwa, Nagrodę Oddziaływania na Społeczność i Nagrodę Oszczędności Wody.

Zespół z Wielkiej Brytanii - Redfield Educate Together Primary Academy - otrzymał Nagrodę Młodzieżowego Przywództwa. Zespół wykazał niezwykłą determinację w ukończeniu wyzwań i zakorzenienia w szkole zachowań oszczędzania wody pomimo pójścia nauczycielki na urlop macierzyński.

Zespół z Republiki Południowej Afryki Shea O’Connor Combined School zdobył Nagrodę Oddziaływania na Społeczność Lokalną. Zespół był cały czas skupiony na swojej społeczności, angażując w aktywności nie tylko uczniów i całą szkołę, ale także społeczność lokalną miasteczka.

Włoski zespół Oro Blu Linguaglossa zdobył Nagrodę Oszczędności Wody: wziął udział w miejscowym Festiwalu Praw Obywatelskich, upowszechniając wiedzę o sposobach oszczędzania wody w całej społeczności, a nawet wpłynął na stworzenie dań oszczędzających wodę w szkolnej stołówce i tworząc w szkole strefę bez odpadów i wolną od używania jednorazówek z plastiku.

Na końcu hiszpański zespół Ecoescuela La Inmaculada uznany został Międzynarodowym Zwycięzcą Badacza Wody 2019. Zespół wykazał się niezwykłym zaangażowaniem w sprawy oszczędzania wody i wyszedł daleko poza wykonane wszystkich wyzwań programu, wykazał się także dużym zrozumieniem znaczenia wody na świecie poprzez zbiórkę pieniędzy na rzecz organizacji dobroczynnej dla Afryki. Pasja uczniów na rzecz wody spowodowała, że napisali petycję do wszystkich szczebli samorządu w sprawie zbudowania w ich wsi oczyszczalni ścieków, i będzie to zrobione w 2020. Jest to główny powód, dla którego Ecoescuela La Inmaculada nagrodzono tytułem Międzynarodowego Zwycięzcy.

Telekonferencja bardzo się udała. Każdy z zespołów może być niezwykle dumny z siebie za inspirowanie innych i olbrzymie oddziaływanie na swoją społeczność i szerzej.

Zespół Badacza Wody (Londyn)
Water Explorer is a Global Action Plan initiative
in association with
18.00 MB