Poland
0

80
points earned by our 275 teams

Gala Badacza Wody 2019 w Pionkach
Has Attachment
Posted on 19 November 2019

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 już po raz piąty wzięli udział w rocznym programie zdobywając tytuł ogólnopolskiego laureata Badacza Wody i tym samym potwierdzili swoją obecność w grupie pięciu najlepszych drużyn w Polsce.
Podsumowanie miało miejsce 19 listopada w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach. Nagrody wręczał prezes Fundacji GAP Polska oraz dyrektor szkoły, Marzena Murawska. Na spotkaniu obecne były także zastępczyni burmistrza miasta Kamila Kaczorowska oraz kierownik Wydziału Edukacji, Barbara Siek. 
 
Podczas realizacji programu uczniowie zrealizowali wszystkie proponowane w programie wyzwania w czterech misjach tematycznych: Czysta woda, Tajemnicza woda, Woda na świecie i Cenna woda. W ramach własnych zadań 15-osobowy zespół dodatkowo badał czystość wody w Stawie Górnym, zorganizował wodne warsztaty dla przedszkolaków, oczyścił z plastikowych śmieci tereny i wodę Stawów w Janusznie, a sprzedając własne wyroby kulinarne podczas pikniku zebrał i przesłał następnie 127 dolarów na rzecz szkoły w Afryce Południowej. Zwieńczeniem działań zespołu był Festiwal Wody podczas miejskiego Dnia Dziecka z udziałem kilkuset dzieci i dorosłych.

Gratulujemy!


|
Likes
 (2)


Water Explorer is a Global Action Plan initiative
in association with
18.00 MB