Poland
15

13220
points earned by our 273 teams

Wodne warsztaty w biskupieckich przedszkolach

W trzech biskupieckich przedszkolach Warmińskie Kropelki przeprowadziły wodne warsztaty. Podczas tych zajęć zwracaliśmy uwagę na zanieczyszczenia wody ,gleby i powietrza oraz sposobów dbałości o ich czystość . W warsztatach uczestniczyło 80 przedszklaków.

Podczas warsztatów dzieci wspólnie wykonywały postery na temat wody, gleby, powietrza, a, następnie uczestniczyły i obserwowały doświadczenia z wodą i glebą,. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały znaczki Jestem przyjacielem środowiska.
Water Explorer is a Global Action Plan initiative
in association with
22.50 MB