Poland
0

80
points earned by our 275 teams

Zbiornik na deszczówę
Posted by Zespół Szkół w Łące, Poland on 9 January 2020
Post related to Zbiornik na deszczówkę
Badacz Wody
Badacz Wody

Nasza grupa Badacza Wody postanowiła zaoszczędzić wodę poprzez postawienie zbiornika wody na terenie szkoły. Czekaliśmy na deszcz, aby zbiornik zapełnił się. Zebraną wodę chcemy wykorzystać do podlania szkolnego ogródka. Wielu uczniów zainteresowało się tą akcją i zobowiązało się zrobić takie zbiorniki na deszczówkę w domu. Zachęcamy każdego człowieka do zorganizowania takich działań na rzecz przyrody.
Water Explorer is a Global Action Plan initiative
in association with
18.00 MB